تبلیغات
learn something here
 

 

 

learn something here


 

برای کنار هم گذاشتن واژه ها٬دست قلمم بیش از آنچه فکر کنی خالی است...و بیش از آنچه فکر کنی احساس می کنم به نوشتن مجبورم !شاید این هم خاصیت ِ داشتن این صفحه ی مجازی است ؛میان جاده که می آمدم ، سرم پر از فکر بودفکرهایی از آن دست که به هر نیمه ای که می رسیدماحساس می کردم بیش از این رخصت پیش رفتن ندارمچیزهایی مثل ِِآیندهرفتنماندنحالا اما اندیشه ای نیست برای به واژه آوردن..


  نویسنده : نازنین ׀ تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1390׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , learnsomething.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc