تبلیغات
learn something here
 

 

 

learn something here


 

امروز یك ترفند جالب را به شما آموزش می دهم كه مطمئن هستم

از آن لذت می برید !

ابتدا به سایت دلخواه خود بروید و تا پایان بارگزاری آن سایت صبر

كنید. سپس مراحل زیر را انجام دهید:

1- تمام نوشته های نوار آدرس را پاك كنید.

2- سپس كد زیر را كپی كنید و در نوار آدرس مرورگر خود

جانشین ( Paste ) نمائید :

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24;

x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300;

y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length;

function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style;

DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin

(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos

(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5);

void(0);


حالا Enter را بزنید ؛ ملاحظه می كنید كه همه ی تصاویر در یك

سایت به حركت در می آیند !!!

  نویسنده : نازنین ׀ تاریخ : شنبه 25 تیر 1390׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , learnsomething.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc